2 Comments

  1. adash
    adash ·

    Какъв цвят!

  2. sladuredka
    sladuredka ·

    Да, от диапозитивите понякога излиза наситено синьо :)

More photos by sladuredka