Paseando polo Morrazo

cunha guitarra, unha armónica, unha lente defectuosa e boa compañia