กิน เที่ยว เยี่ยว นอน

camera + flim = picture

www.lomography.com/homes/modern_nmt

More photos by modern_nmt