Geneva Lake (Yvoire, Montreux) - Rolleicord Vb, Kodak Ektar

More photos by massimiliano_78