Trabant

Je kan deze auto's huren voor een Berlijnse safari. Het is me niet duidelijk hoe en waarop gejaagd wordt.

More photos by lucklik