Likes

 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  4
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  2
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  1
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  2
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  1
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  5
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  2
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  4
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  4
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  4
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  14
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  4
 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

 • Don't think, just shoot

  shared by 134340 on 2014-03-06

  I'm back to lomography! Due to some annoying reasons stop me for shooting, so insane...well, not sure about over-exposed but it's okay. Way to go :) EBX set to 200iso scanned by siamdigi shop

  20
 • การเลือกใช้งานฟิล์มให้ดีที่สุด

  written by suizidekid on 2013-02-13 #gear #tutorials
  การเลือกใช้งานฟิล์มให้ดีที่สุด

  ในบทความนี้จะกล่าวถึง เคล็ดลับบางประการสำหรับวิธีการเลือกใช้ฟิล์มว่าควรจะใช้ฟิล์มตัวไหน รวมถึงเวลาใดที่เราควรจะใช้ฟิล์มเหล่านั้น

  1
 • D.I.Y. ดัดแปลงกลักฟิล์ม สำหรับหลอกค่า ISO

  written by opon21 on 2013-04-20 #gear #tutorials
  D.I.Y. ดัดแปลงกลักฟิล์ม สำหรับหลอกค่า ISO

  วันนี้จะมาแนะนำ Tipster ในการตั้งค่า ISO ของฟิล์มสำหรับกล้องที่มีระบบอ่านค่าฟิล์มอัตโนมัติ (DX) ได้ตามที่เราต้องการ

  4
 • ข้อควรระวังในการใช้งาน LC-A Instant Back+ ร่วมกับ LC-Wide

  written by opon21 on 2013-05-31 #gear #tutorials
  ข้อควรระวังในการใช้งาน LC-A Instant Back+ ร่วมกับ LC-Wide

  แนะนำเคล็ดลับในการใช้งาน LC-A Instant Back+ ร่วมกับ LC-Wide หากคุณอ่าน Tipster นี้จะช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการถ่ายภาพ Instant ของคุณได้!

 • วิธีหลอกเซลล์วัดแสงของกล้อง LC-A+ อีกวิธีหนึ่ง!

  written by superkulisap on 2012-06-08 #gear #tutorials
  วิธีหลอกเซลล์วัดแสงของกล้อง LC-A+ อีกวิธีหนึ่ง!

  ผมมั่นใจเลยว่าคุณคงจะรู้ถึงวิธีการใช้กล้อง LC-A+ ตัวโปรดของคุณในการถ่ายภาพแบบชัตเตอร์บีด้วยวิธีง่ายๆ โดยการใช้เทปพันสายไฟหรือนิ้วมือของคุณ ปิดบังส่วนเซลล์วัดแสงเอาไว้ ซึ่งจะเป็นการหลอกระบบวัดแสงของกล้อง LC-A+ ของคุณเอง ง่ายๆแค่นี้เองใช่ไหมล่ะครับ? แต่สำหรับใน tipster นี้ ผมมีวิธีที่ง่ายสุดๆยิ่งกว่านั้นอีกมานำเสนอให้ ไปลองทำกันดูครับ!

  1
 • สนามเด็กเล่นรูเข็มที่บ้านของฉัน

  written by adi_totp on 2013-05-24 #places
  สนามเด็กเล่นรูเข็มที่บ้านของฉัน

  ฉันเริ่มต้นทุกอย่างที่บ้านของฉัน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบกล้องในชีวิตประจำวันของฉัน บ้านเป็นที่ที่ฉันใช้เวลาในชีวิตประจำวันของฉัน และในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาฉันเริ่มใช้กล้อง Diana Multi-Pinhole Operator ดังนั้นมันยุติธรรมที่จะเรียกว่าบ้านของฉันเป็นสนามเด็กเล่นรูเข็ม ฉันเพียงรักมัน

  1
 • ภาพถ่ายของ Hodachrome ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  written by hodachrome on 2013-05-24 #gear #tutorials
  ภาพถ่ายของ Hodachrome ประจำเดือนกุมภาพันธ์

  ผมจะทำการเลือกภาพถ่ายโลโม่ขึ้นมาหนึ่งภาพ พร้อมกับเขียนเทคนิคขั้นตอนการถ่ายภาพนั้นประกอบลงไปแบบเดือนต่อเดือน รวมถึงความรู้สึกต่างๆในขณะนั้นด้วย สำหรับบทความที่สามนี้จะเป็นภาพถ่ายประจำเดือนกุมภาพันธ์ ผมจะแนะนำให้คุณได้เห็นภาพถ่ายที่ได้จากเทคนิคสุดโปรดของผมครับ นั่นก็คือ "เทคนิคการถ่ายภาพลงไปบนเนื้อฟิล์มทั้งสองด้าน (EBS)" ด้วยกล้อง LC-A+!

 • Doubles with modern_nmt #3 (Panorama Madness!!)

  shared by sobetion on 2013-06-03

  Re-scan by modern_nmt http://www.lomography.com/homes/modern_nmt

  1
 • Doubles with modern_nmt #3 (Panorama Madness!!)

  shared by sobetion on 2013-06-03

  Re-scan by modern_nmt http://www.lomography.com/homes/modern_nmt

  2
 • Doubles with modern_nmt #3 (Panorama Madness!!)

  shared by sobetion on 2013-06-03

  Re-scan by modern_nmt http://www.lomography.com/homes/modern_nmt

 • Doubles with modern_nmt #3 (Panorama Madness!!)

  shared by sobetion on 2013-06-03

  Re-scan by modern_nmt http://www.lomography.com/homes/modern_nmt

 • Doubles with modern_nmt #3 (Panorama Madness!!)

  shared by sobetion on 2013-06-03

  Re-scan by modern_nmt http://www.lomography.com/homes/modern_nmt

  5
 • Doubles with modern_nmt #3 (Panorama Madness!!)

  shared by sobetion on 2013-06-03

  Re-scan by modern_nmt http://www.lomography.com/homes/modern_nmt

  8
 • Doubles with modern_nmt #3 (Panorama Madness!!)

  shared by sobetion on 2013-06-03

  Re-scan by modern_nmt http://www.lomography.com/homes/modern_nmt

  11
 • D.I.Y : LC-Wide Splitzer

  written by opon21 on 2013-05-27 #gear #tutorials
  D.I.Y : LC-Wide Splitzer

  D.I.Y ในวันนี้ผมจะขอนำเสนอ Splitzer สำหรับกล้อง LC-Wide ของคุณ ด้วยวิธีที่แสนง่ายดายจากของใช้ใกล้ตัวคุณเอง

  5
 • Doubles with modern_nmt #3 (Panorama Madness!!)

  shared by sobetion on 2013-06-03

  Re-scan by modern_nmt http://www.lomography.com/homes/modern_nmt

  1
 • Doubles with modern_nmt #3 (Panorama Madness!!)

  shared by sobetion on 2013-06-03

  Re-scan by modern_nmt http://www.lomography.com/homes/modern_nmt

  3
 • #17992495

  shared by cruciothelights on 2013-03-05

 • Hong Kong, again!

  shared by 134340 on 2013-02-28

  Lomotram around Central area, Hong kong.

  2
 • Hong Kong, again!

  shared by 134340 on 2013-02-28

  Lomotram around Central area, Hong kong.

  3
 • Hong Kong, again!

  shared by 134340 on 2013-02-28

  my mama <3

  6
 • Hong Kong, again!

  shared by 134340 on 2013-02-28

  Lomotram around Central area, Hong kong.

  3
 • Hong Kong, again!

  shared by 134340 on 2013-02-28

  Lomotram around Central area, Hong kong.

  1
 • Hong Kong, again!

  shared by 134340 on 2013-02-28

  Lomotram around Central area, Hong kong.

 • Hong Kong, again!

  shared by 134340 on 2013-02-28

  Lomotram around Central area, Hong kong.

  5
 • Hong Kong, again!

  shared by 134340 on 2013-02-28

  Lomotram around Central area, Hong kong.

  4
 • Hong Kong, again!

  shared by 134340 on 2013-02-28

  Lomotram around Central area, Hong kong.

 • Hong Kong, again!

  shared by 134340 on 2013-02-28

  Lomotram around Central area, Hong kong.

  2
 • Hong Kong, again!

  shared by 134340 on 2013-02-28

  Lomotram around Central area, Hong kong.

  5