Primo Posto เกิดจากเพื่อนกลุ่มรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 3 ท่าน คือ คุณวินัย ธาดาสีห์ คุณพิษณุ นิลกลัด และคุณวิชัย วราศิริกุล ซึ่งได้มาสร้างบ้านอยู่ที่เขาใหญ่ใกล้ ๆ กัน เมื่อมาอยู่สักระยะหนึ่งก็รู้สึกอยากให้คนมาเที่ยวที่เขาใหญ่ เพิ่มมากขึ้น เพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม และอากาศดีติดอันดับโลก เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงตั้งชื่อว่า
Primo Posto ซึ่งเป็นภาษาอิตาเลี่ยน แปลว่า First Place หรือ ที่แรก ซึ่งหมายถึง เป็นที่แรกของเพื่อน ๆ ที่ได้ทำธุรกิจร่วมกัน โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550
เกิดจากเพื่อนกลุ่มรัฐศาสตร์ จุฬาฯ 3 ท่าน คือ คุณวินัย ธาดาสีห์ คุณพิษณุ นิลกลัด และคุณวิชัย วราศิริกุล ซึ่งได้มาสร้างบ้านอยู่ที่เขาใหญ่ใกล้ ๆ กัน เมื่อมาอยู่สักระยะหนึ่ง ก็รู้สึกอยากให้คนมาเที่ยวที่เขาใหญ่เพิ่มมากขึ้น เพราะมีธรรมชาติที่สวยงาม และอากาศดีติดอันดับโลก เมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จึงตั้งชื่อว่าPrimo Posto ซึ่งเป็นภาษาอิตาเลี่ยน แปลว่า First Place หรือ ที่แรก ซึ่งหมายถึง เป็นที่แรกของเพื่อน ๆ ที่ได้ทำธุรกิจร่วมกัน โดยเปิดให้บริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2550

More photos by jackpacker