Baby Kayra As A Lomographer!

At first time I gave Kayra the fisheye no.2, she immediately grabbed it and was posing like she's gonna take a shot! It's cute to see the size of fisheye no.2 is still larger than Kayra's face. :"

2 Comments

  1. adi_totp
    adi_totp ·

    kaya om nya nih bntar lagi ... kayraistiono

  2. istionojr
    istionojr ·

    @adi_totp lo liat muka kayra sama fisheye masih gedean fisheye, nanti kl udah berimbang gw buat dia moto serol sendiri! \:D/