Gekleurd in de zon

Foto's met de Zeiss Ikon Nettar op Kodak 120 film, 400 ASA. De scherpstelling is hier en daar niet goed.

More photos by haverh