My camera and you

หลังจากเหนื่อยตากตรำกับการถ่ายภาพ ก็มานั่งพักกินเฉาก๊วย เลยลองใช้ shutter B ถ่ายสักหน่อย ตอนแรกนึกว่าจะสว่างกว่านี้จนเสียแล้ว แต่ว่าออกมาพอดี

More photos by eminy