ความว่างเปล่าในภาพถ่าย

Credits: dakadev_pui

ภาพถ่ายชุดหนึ่ง
ต้องถกเถียงและคุยกับตัวเองกี่ค่ำคืน
ต้องใช้สมองซีกขวากลั่นกรองกี่ครั้่ง
หรือต้องใช้ความรู้สึกกี่ความรู้สึก
ต้องชั่งน้ำหนักระหว่างทฤษฎีความรู้กับอารมณ์ ณ ภาวะตรงหน้ากี่ครั้ง
ต้องผ่านความซับซ้อน หรือ ความเรียบง่าย
ต้องมีความฝันกี่ความฝัน
ต้องผ่านพบผู้คนกี่หมื่นพัน
ต้องรอนแรม เดินทาง ยาวไกลเพียงใด
ต้องเหยียบพื้นหญ้า เหยียบเหล่าแมลง และเบียดเบียนธรรมชาติเท่าใด
ต้องสู้กับแสงแดดกล้า ความร้อนสูงราวกับว่ามนุษย์เรากำลังจะระเหยไปกับอุณหภูมิ ณ ช่วงเวลานั้นนานเท่าใด
ต้องใช้แรงกำลัง และหยาดเหงื่อกี่หยด
ต้องผ่านกระบวนการกี่ขั้นตอน
เพื่อบรรจุความ “ไม่มีอะไร” ลงไปในภาพถ่าย

Credits: dakadev_pui

written by dakadev_pui on 2013-06-22