Chorkaraked (1978-2011) - My favorite Thai short story

shared by dakadev_pui on 2011-06-01 · 55 Photos 21