2 Comments

  1. gatstvo
    gatstvo ·

    Грёбанные провода!

  2. azel
    azel ·

    @gatstvo да весь город облепили !