4 Comments

 1. bccbarbosa
  bccbarbosa ·

  Love it!!

 2. stickyvinny
  stickyvinny ·

  I love this shot!

 3. pamelaklaffke
  pamelaklaffke ·

  love the pink-orange-purple of the velvia — gets me every time!

 4. freyfrey
  freyfrey ·

  lovely!

More photos by azabanana