Μετέωρα #3

Greece #19 Μετέωρα #3 - Minolta X700 [Ilford Delta 3200]

More photos by gheinz