2 Comments

  1. adzfar
    adzfar ·

    I don't know why I love this photo. Great concept :)

  2. yokekei
    yokekei ·

    thanks @adzfar for your visit and likes

More photos by yokekei