Kodak Ektachrome 100G

A recent trip to Edmonton, Alberta.

More photos by mafiosa