Kagoshima Trip, Sakurajima #6(鹿児島の旅 、桜島 #6)

Leica Photo L01310 ~ L01347

More photos by sakisaki01234