Camera: Lomo Lubitel 166 Universal, Holga, Yashica FX-7, Vivitar