testin' my new Fisheye No. 2

but it's still crashed yet ... R.I.P. ):