Bronica Street

Walking around Warsaw with the Bronica is quite a workout. Made all the pointless when you realise that you left the multi-exposure lever in the wrong position.

There seem to be at least 2 pictures of Stalin's Palace of Culture and Science and one of the Copernicus statue…

Spacerując po Warszawie z Bronica jest dość trening. Wykonane wszystkie bezsensowne, gdy okazuje się, że opuścili multi-ekspozycji dźwignię w niewłaściwym położeniu.

Wydaje się, że co najmniej 2 zdjęcia Pałacu Stalina Kultury i Nauki oraz jeden pomnik Kopernika ...