Have an account? Login | New to Lomography? Register | Lab | Current Site:

All LomoLocations

 • อุบลราชธานี ตะวันออกสุดของสยาม

  อุบลราชธานี ตะวันออกสุดของสยาม
  (Please note, this article is in another language)
  ณ สุดเขตแดนฝั่งตะวันออกสุดของประเทศไทย จังหวัดอุบลฯ มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามอยู่มากมายทีเดียว (แต่แสงแดดอาจจะร้อนไปนิดนะครับ) โดยเฉพาะเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งจะอยู่ติดกับแม่น้ำโขงพรมแดนระหว่างไทยกับลาว
 • Ubon - 泰國東北的鄉村 (Ubon, Thailand)

  Ubon - 泰國東北的鄉村 (Ubon, Thailand)
  (Please note, this article is in another language)
  帶著你的 Lomographic 相機攝下最原始的鄉村味道。