Have an account? Login | New to Lomography? Register | Lab | Current Site:

หมู่บ้านในตำนานของญี่ปุ่น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมู่บ้านมรดกโลกของยูเนสโก้เป็นที่เรียบร้อย

ชิราคาวาโก อยู่ในจังหวัดกิฟุ ภาคกลางของญี่ปุ่น หมู่บ้านนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนทางยูเนสโก้ เป็นหมู่บ้านที่มีความเก่าแก่มากว่า 250 ปี

ความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านนี้อยู่ที่ อาคารตัวบ้านทรงหน้าจั่ว ที่มุงหลังคาด้วยฟางข้าว คล้ายๆ กับบรรยากาศหมู่บ้านของชาวนา

เนื่องด้วยหมู่บ้านนี้อยู่สูงขึ้นไปจากทาคายาม่า โดยใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ระยะเวลาของการปกคุลมของหิมะจึงยาวนานกว่าพื้นที่อื่นในเขตภาคกลางนี้

เสียดายที่มีเวลาชื่นชมความงามของชิราคาวาโกได้เพียงชั่วโมงเดียว เพราะว่าต้องกลับเข้ามาในเมืองเนื่องจากจองรถกลับมารอบนั้น รู้สึกเสียดายมากที่ตัดสินใจเร็วไป เพราะว่าชั่วโมงเดียวกับหมู่บ้านแห่งนี้ แค่เดินเล่นชมเมือง กินขนม ไม่พออย่างแน่นอน หรือว่าจะกลับไปซ่อมดี :D

written by inine

1 comment

  1. stampzamak

    stampzamak

    So Short about your aticle
    over 2 years ago · report as spam

Where is this?

Nearby popular photos – see more