Petzval_header_october_2014
Have an account? Login | New to Lomography? Register | Lab | Current Site:

กำแพงมากมายใน Intramuros

ใครนะ...ที่บอกว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของบ้านเกิดเมืองนอนตัวเอง น่าเบื่อแบบที่สุด ลองแวะมาดูที่ Hispanic walls ของ Intramuros ด้วยตาคุณเอง!

Intramuros หมายถึง “ภายในผนัง” ในภาษาละติน มันถูกสร้างขึ้นโดยชาวสเปนในช่วงศตวรรษที่ 16 และเป็นย่านเก่าแก่ที่สุดในเมืองมะนิลา Intramuros ตั้งอยู่ใจกลางกรุงมะนิลา ทำให้ช่างภาพมักชอบมาเดินถ่ายรูปเล่นอยู่เสมอ

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมและเพื่อนสาว 2 คน เมื่อเรา 3 คนเดินทางแบกเป้และกล้องไป Intramuros และพระอาทิตย์ก็อยู่ตรงกับศรีษะพอดี ผมเป็นคนเดียวที่ใช้กล้องฟิล์ม จึงมีความสุขที่สุดกับการถ่ายภาพสถานที่ประวัติศาสตร์ในเมืองลงบนฟิล์ม!

ศาลากลาง Manila จากระยะไกล
รูปปั้นของพระ Carlos IV ของสเปน, Plaza de Roma

เราไม่สามารถเที่ยวชมบริเวณใกล้เคียงทั้งหมดใน Intramuros แต่ฉันตั้งมั่นว่าต้องการกลับไปที่นั่นอีกครั้งและถ่ายรูป! Intramuros ไม่ใช่แค่เพียงสถานที่เอาไว้ผลาญฟิล์มเฉยๆ แต่ยังเป็นการเดินทางย้อนเวลาไปสู่ความทรงจำว่า ชาวสเปนมีอิทธิพลต่อชาติเราอย่างไรถึงได้กลายมาเป็นแม่พิมพ์ของชาติ

Erin

written by basterda and translated by phiphu

No comments yet, be the first

Where is this?

Nearby popular photos – see more

Nearby LomoLocations

Read this article in another language

The original version of this article is written in: English. It is also available in: 中文(繁體版) & Italiano.