This is your last chance to pre-order your Petzval Lens and get the special aperture plates included for free! With estimated delivery in August (or even sooner), don’t miss out on securing your picture perfect portrait lens!

Have an account? Login | New to Lomography? Register | Lab | Current Site:

Bangkok and Climate Change through by Photography ended almost 3 years ago

Design for Disasters ร่วมกับ UN-Habitat และสนับสนุนโดย Lomography Thailand จัดการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ "Bangkok and Climate Change through by Photography" เพื่อชิงรางวัลกล้องโลโม่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงนิทรรศการภาพถ่ายในงาน World Habitat Day 2011 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่ 3 ต.ค. อ่านรายละเอียดทั้งหมดกันได้เลย...

Design for Disasters (D4D) หรือ ‘การออกแบบเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและจัดการกับภัยพิบัติ’ เป็นเครือข่ายของการวิจัยและการออกแบบที่ไม่ได้มุ่งแสวงหาผลกำไร เป็นสื่อกลางหนึ่งในการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ รวมถึงปลูกฝังจิตสำนึกอันดีงามด้วย ’การมองอย่างเปิดใจเพื่อที่จะทำความเข้าใจ’ โดยยึดเรื่องของกระบวนการออกแบบและการสร้างสรรค์เป็นหลัก รวมไปถึงการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างองค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGOs เพื่อที่จะสร้างประเทศไทยและสังคมโลกให้มีความสงบสุข ปลอดภัย สามารถฟื้นคืนกลับสู่สภาวะปกติหลังการเกิดภัยพิบัติต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Design for Disasters ร่วมกับ UN-Habitat และสนับสนุนโดย Lomography Thailand จัดการประกวดนี้ขึ้น เพื่อต้องการเห็นภาพในแง่มุมที่แสดงถึงกรุงเทพฯที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (และโลกร้อน) และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ที่มีผลต่อกรุงเทพฯ (เช่น รถติด ควันพิษ มลภาวะ น้ำท่วม ความร้อน เครื่องแอร์ ฯลฯ)

รางวัลสำหรับผู้ชนะ

 • ที่ 1. La Sardina Deluxe Kit และโล่เกียรติยศจาก Design for Disasters
 • ที่ 2. La Sardina El Capitan และโล่เกียรติยศจาก Design for Disasters
 • 30 ภาพที่ถูกใจพวกเรา จะได้รับ 10 piggies สำหรับเป็นส่วนลดใช้ซื้อสินค้าในร้าน Online ของเรา และเสื้อยืด D4D เป็นที่ระลึก

กติกาในการส่งประกวด

 • การส่งรูปภาพเข้าประกวด ต้องส่งที่หน้าการประกวดนี้เท่านั้น
 • กล้อง/ฟิล์ม: รับเฉพาะภาพที่ถ่ายด้วยกล้องฟิล์มทุกชนิด ห้ามใช้รูปดิจิตอล หรือทำการตกแต่งรูปเด็ดขาด
 • ภาพที่จะได้รับคัดเลือก จะต้องเป็นภาพที่แสดงถึงแง่มุมที่แสดงถึงกรุงเทพฯที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ (และโลกร้อน) และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนี้ที่มีผลต่อกรุงเทพฯ
 • จำนวนภาพ: ไม่จำกัด
 • ขนาดของภาพ: ต้องมีขนาดอย่างน้อย 1200px ในด้านใดด้านหนึ่ง

ขั้นตอนในการส่งภาพประกวด

 • login เข้าเว็บ www.lomography.co.th
 • หรือสมัครสมาชิก ที่นี่ หากยังไม่มี LomoHomes ของตัวเอง
 • อัพโหลดรูปลงใน LomoHome ของตัวเองได้ที่ Lab

อ่านคำอธิบายขั้นตอนการอัพโหลดรูปลง Lab
หรือชมวิดีโอสาธิตการอัพโหลด

การตัดสิน

 • ตัดสินโดยคณะกรรมการจากทาง D4D และ Lomography Thailand
 • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ภาพที่ได้รับคัดเลือกจะต้องมีฟิล์มมาแสดงเป็นหลักฐานด้วย
 • หมดเขตส่งภาพในวันที่ 29 ก.ย. นี้!
 • ประกาศผลการประกวด วันอาทิตย์ที่ 2 ต.ค. 54

written by kokakoo

No comments yet, be the first