Ako pri exponovaní filmu z oboch strán (EBS) robiť symetrické zábery

Dnes vám predstavím jedinečnú techniku fotografovania na film, známu pod skratku EBS (teda "Exposing Both Sides of film"), čiže exponovania filmu z oboch strán. Je náročná? Možno. Ak však prejavíte dostatok trpezlivosti a navyše sa na vás usmeje aj šťastie, je možné, že nafotíte neuveriteľné zábery!

Credits: hodachrome

Ako správne založiť film
Založte film pre exponovanie z jednej strany (predpokladajme, že použijeme Lomo LC-A). Presvedčte sa, či je prevýjacie koliesko (to naľavo) nadoraz a teda film v kazetke plne napnutý (chceme totiž, aby bol pri opätovnom založení v rovnakej polohe). Film povytiahnite smerom k navíjacej cievke. Na filme si následne zaznačte miesto pri tej perforácii, ktorá je na ozubenom koliesku. Značka vám pomôže orientovať sa pri druhom založení filmu – budete ho môcť založiť takmer rovnako, ako prvýkrát.

Presvečte sa, že film je plne natiahnutý, alebo inak povedané, napnutý. Ak je film potrebné vyrovnať, použite na to prevýjaciu páčku (koliesko naľavo). Film si odfoťte digitálom (môžete aj mobilom), aby ste pri opätovnom založení filmu vedeli, ako to vyzeralo pri jeho prvom založení – aby ste mali s čím porovnávať. Teraz už môžete fotoaparát zavrieť, stačiť spúšť a posunúť na ďalšie políčko filmu. Ak sa vám zdá, že je film založený nesprávne, otvorte fotoaparát a založte ho správne.

Dobre! Choďte von a foťte! Najlepšie, keď je vonku pekne. Citlivosť nastavte na 400 alebo 200 a vycvakajte bežnú stranu negatívneho filmu. (Používam film s citlivosťou 800, ale vždy ho radšej trochu preexponujem, pretože ak pri filme s ISO 800 na mojom Lome LC-A+ nastavím ISO 800, vždy mi ho mierne podexponuje.) Vyberajte si zábery, ktoré ponúkajú dobrý kontrast a voľné pozadie. Ak sa vám do pozadia podarí zakomponovať modrá obloha, výsledná fotografia bude ešte lepšia! Pri fotení použite Splitzer a foťte na hornú polovicu filmu (Splitzer teda bude zatemňovať spodnú polovicu objektívu a teda aj filmu). Niekedy nie je na škodu to isté nafotiť viackrát – neskôr si tak budete môcť vybrať ten najlepší záber.

Keď film dofotíte, choďte do tmavej komory a film obráťte (ak neviete ako z obyčajného negatívu spraviť redscale, odporúčam tento Tipster ).

Hneď ako z filmu spravíte redscale, mení sa jeho citlivosť o dva stupne – potrebuje oveľa viacej svetla. Ak mal negatív citlivosť 800, keď z neho spravíte redscale, jeho citlivosť klesne na 200 (ak ste použili film s ISO 400, redscale z neho bude mať ISO 100, z 200vky bude 50tka, zo 100vky 25ka… atď).

Teraz film založte rovnako, ako prvýkrát, musí byť založený úplne rovnako! Inak zábery nebudú symetrické! Skôr než začnete fotiť, skontrolujte si správnosť polohy filmu podľa fotky, čo ste si spravili na digitál (mobil) pri prvom zakladaní filmu!

A teraz už môžeme začať fotiť na redscale stranu filmu!

- Najlepšie je fotiť, keď je vonku zamračené (s redscale filmami všeobecne dosiahnete lepšie výsledky a kontrast ak je vonku zatiahnuté).
- ISO na fotoaparáte nastavte na 200 (ak má pôvodný film ISO 800).
- Splitzer aj teraz, rovnako ako pri prvom fotení, musí zatemňovať spodnú časť objektívu a teda filmu! A vy opäť fotíte na hornú polovicu filmu.
- Zábery musíte robiť v presne rovnakom poradí, na rovnakom mieste a z rovnakého uhla ako pri prvom fotení, a tým myslím, že všetko musí byť PRESNE rovnaké. Že kto si to má pamätať? Ja teda nie! Pri prvom fotení si zaznamenám všetky potrebné informácie: postupnosť záberov, miesto fotenia, kompozíciu a všetky detaily, ktoré si dokážem zapísať. Dokonca si spravím aj rovnaký záber na mobil.

Musíme pri druhom fotení držať fotoaparát dolu hlavou? Nie, strany filmu ste vymenili, keď ste z bežného negatívneho filmu urobili redscale. Fotoaparát držte pekne úplne normálne (teda ak ste nefotili na výšku).

Po dofotení film zaneste do fotolabu. Keďže ste fotili na obyčajný negatívny film, vyvoláva sa bežným procesom C-41. Vo fotolabe si teda netreba pýtať žiadne špeciálne vyvolávanie. Fotili sme však na obe strany filmu a môžno sa nám preto medzi zábermi spravili rozdielne medzery, na to si treba pri skenovaní dať pozor.

Tak, dozvedeli ste sa, čo ste chceli? Snáď sa aj pred vami odhalí červeno-modrý symetrický svet. Táto fototechnika predstavuje istú výzvu, ale keď sa vám raz podarí, výsledky naozaj stoja za to! Rozhodne si ju vyskúšajte a vychutnajte si život v podaní EBS!

written by hodachrome on 2013-06-06 in #gear #tipster #redscale #strany #splitzer #viacnasobna-expozicia #film #exponovanie #doubles #obe #dvojexpozicia
translated by sharkteeth

More Interesting Articles