Have an account? Login | New to Lomography? Register | Lab | Current Site:
frist lca+

งาน กล้องสีทอง ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

วิดีโอบรรยากาศ ในวันที่เราไปรวมตัวกันที่สถานทูต เพื่อดูของสวยๆงามๆ แสบตาดี กล้องสีทองนั่นเอง

Michi (L)