Have an account? Login | New to Lomography? Register | Lab | Current Site:

โกโก อเมริกา - เริ่มต้นการเดินทาง

ชีวิตก็คือการเดินทาง ก็เหมือนครั้งนี้การเดินทางของชีวิตฉันเริ่มขึ้นอีกครั้งสู่จุดหมายเมืองไกล ประเทศสหรัฐอเมริกา ครั้งนี้ฉันไม่ได้เดินทางไปยังเมืองใหญ่เช่นนิวยอร์ค หรือว่าแคลิฟอร์เนีย แต่การเดินทางครั้งนี้เน้นที่การอยู่กับธรรมชาติ และการพักผ่อนอย่างสงบในรัฐบริเวณกลางของประเทศ นั่นก็คือรัฐโคโลราโดและไวโอมิงนั่นเอง เราเริ่มเดินทางไปพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

Formosa จ๋า มาแล้วนะ!

เมื่อถึงเวลาต้องออกเดินทางไปยังเกาะ Formosa - ชีวิตคนเรานั้น มักจะมีเหตุการณ์ต่างๆทำให้เราต้องเดินทางไปยังที่แห่งใหม่ ซึ่งการเดินทางทุกครั้งทำให้เราได้เจอประสบการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิต ได้เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆจากสิ่งรอบตัว ทำให้เราพบว่า ทุกที่ที่ได้ไป ทุกคนที่ได้เจอ

@_@

ชีวิตมหาลัย...ใช้ซะ!

ชีวิตมหาวิทยาลัย สี่ปี สั้นนัก ห้ามพลาดกับการเก็บความทรงจำ!

What My Lomo Compact Automat Means to me Rumble Winners Announcement

It took us a while, but the winners of the 'What my Lomo Compact Automat Means to me' Rumble are finally here. Looking to see if your photo made it to our list? Then read on and find out.

เยอรมัน... สักครั้งหนึ่ง

ยุโรป เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมฝันอยากจะเดินทางไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต แต่ด้วยค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวที่มากเอาการ ทำให้ต้องเก็บการไปยุโรปไว้ในใจ จนได้มีโอกาสไปแข่งขันที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ผมได้ท่องเที่ยวพร้อมกับการไปแข่งขัน ครั้งนี้ผมใช้กล้องฟิล์ม Canon FTB และ Supersamler และกล้อง NikonD90