Saginomiya, Nakano, Tokyo. No.2

Saginomiya, Nakano, Tokyo. No.2