Photographer:
stilyagi
Camera:
Nikon FG-20
Film:
Kodak Tri-X
City:
Montgomery
Country:
United States