sirichai-junsuwanaruk

sirichai-junsuwanaruk

ถ้าเรายอมถามเขา เราดูโง่เพียงแค่ชั่วยาม แต่คนที่ไม่ถาม จะต้องโง่ไปตลอดชีวิต (>.

43