Have an account? Login | New to Lomography? Register | Lab | Current Site:
  • ทางลัดที่อ้อม!!

    ทางลัดที่อ้อม!!
    (Please note, this article is in another language)
    ใครๆก็มาสถานทูตโดยการนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีพร้อมพงษ์ ลงสถานี เข้าซอย 39 เดินมาไม่กี่ก้าวก็เจอ... วันนี้ ฉันจะลองพาพวกคุณ ไปเจอประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆกันบ้าง...วันนี้ฉันจะพาคุณเดิน...เดิน!!! เดินที่ใครๆก็บอกว่า การเดิน มันเหนื่อย มันไกล วันไหนแดดแรงๆนี่จะตายกันเลยทีเดียว แต่บางครั้ง การที่เราเดินออกนอกเส้นทาง ออกนอกกฎเกณฑ์ ก็ทำให้เราเจออะไรใหม่ๆที่สวยงาม ตามทางที่เราไปได้นะ... วันนี้ฉันจะพาคุณไปทางลัด...ที่อ้อม!!!! (งงละซิ!!! ฮ่าฮ่า)