:: Suphan Photo Club ::

วันหนึ่งเมื่อเราขาดไอเดีย เราก็ควรที่จะออกไปแสวงหาความรู้ใหม่ๆจากข้างนอกบ้าง แล้ววันนี้ผมก็ได้รู้ว่าการไปร่วมกลุ่มกับคนอื่น มันทำให้เรามีไอเดียใหม่ๆเพิ่มขึ้นมามากมาย.. ขอบคุณ Suphan Photo Club