Have an account? Login | New to Lomography? Register | Lab | Current Site:

การบ้านของฉันกับASIATIQUE

นักศึกษาทุกท่าน การบ้านชิ้นแรกของวิชานี้คือ"ให้ถ่ายรูปตัวเองกับสิ่งที่ชอบในASIATIQUE"

ในวิชาเรียนวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัย ในห้องประชุมใหญ่อาจารย์ประจำวิชาก้าวขาเดินไปมาบนเวทีด้วยท่าทีสงบ สิ่งแรกที่ทำนั้นแตกต่างกับวิชาอื่นๆ อาจารย์ไม่ได้มาแนะนำหลักสูตร อาจารย์ไม่ได้พูดถึงการให้คะแนน แต่อาจารย์ได้มอบหมายการบ้านให้ทันที

Photo by kahonoii

นักศึกษาทุกท่าน การบ้านชิ้นแรกของวิชานี้คือ"ให้ถ่ายรูปตัวเองกับสิ่งที่ชอบในASIATIQUE"
สิ้นเสียงพูดของอาจารย์ ห้องประชุมขนาด600คนที่เงียบสงัดกลับดังขึ้นด้วยเสียงเจื้อยแจ้วของเหล่านักศึกษา

Photo by kahonoii

“นี่แก เราไปถ่ายที่ไหนกันดี”
“เฮ้ย! กูมีมุมแจ่มๆว่ะ”
“นี่ๆ ชั้นว่าชั้นจะแต่งแบบจัดเต็มไปถ่ายเลยล่ะแก”
เสียงพูดคุยของนักศึกษาดังก้องไปทั่ว…

กึก! กึก! กึก!
เสียงเคาะไมค์ทำให้ห้องประชุมที่วุ่นวายเงียบลงอีกครั้ง…. ก่อนที่อาจารย์จะพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบว่า…

“มหาวิทยาลัยเรามันเล็ก คุณมาทุกวันก็เห็นอยู่เพียงแค่นี้ ผมอยากให้การบ้านครั้งนี้เป็นมากกว่าการบ้าน อยากให้พวกคุณเก็บทุกอย่างและเรียนรู้จากการบ้านครั้งนี้ไว้ว่า… การเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการออกไปเห็นและสัมผัสจริงๆ”

written by kahonoii

No comments yet, be the first