12 Frame in Two Months

since a rainy season it's hard to get a bluish sky.. Now I'm back again :D

One Comment

  1. hervinsyah
    hervinsyah ·

    wah ieu can ganti seragam sakolah tos diculik ku a' @ekeupratama =p