Nikon B/W

Nikon FM2 with Kodak 400TX - Love the grain :)

Photographer:
bartho
Albums:
Black/White